Skip to main content
科视Christie 科视Christie
科视Christie LWU505 3LCD WUXGA 投影机 | 科视Christie 视觉解决方案
概述 规格 配件 资源 图片

*此产品已停售。查看科视Christie 现有的投影机产品系列。

科视Christie LWU505 数字投影机支持原生 WUXGA 分辨率 (1,920 x 1,200),是中小型显示应用的理想之选,这样的应用包括企业视听系统、高等教育场所、宗教场所等要求 5,000 ANSI 流明级高清宽屏投影机的场所。

科视Christie LWU505 是一款紧凑轻巧的投影机,内置大量高端特性,更兼具适宜的价格。

特性

 • 5,000 ANSI 流明亮度,是中小型显示应用的理想之选
 • 原生 WUXGA 分辨率 (1,920x1,200)
 • 2,000:1 对比度,保障出色的图像清晰度
 • 可选配与科视Christie LX505、科视Christie LX605 和科视Christie LW555 相同的镜头套件
 • 超高数据分辨率,无损呈现全高清视频内容
 • 机械光闸(遮光板)
 • 随附标准镜头:1.70-2.89:1 变焦镜头

内置 3D 梯形失真™ 技术,确保快速轻松的图像对准,即使在条件苛刻的室内环境中,设置和图像调整也易如反掌。科视Christie LWU505 也支持通过电动镜头平移实现变焦和对焦,它采用中心镜头设计,轻触按钮,即可脱开镜头。

科视Christie LWU505 的选配镜头套件同样兼容科视Christie LX505、科视Christie LX605 和科视Christie LW555,这就有助于与这些投影机轻松集成,确保低拥有成本。

这款静音且紧凑的投影机为灰白色,百搭多样的周围环境,更有享誉业界的科视Christie 质保、服务与支持保驾护航。

规格

图片

 • - 5,000 ANSI 流明
 • - 2,000:1 对比度
 • - >80% 亮度均匀度

显示

 • 3 x 0.76" 无机 LCD 显示屏
 • 原生 WUXGA (1,920 x 1,200) 分辨率

灯泡

 • 330W NSHA
 • 正常模式:2,000 小时,节能模式:3,000 小时

信号兼容性

 • VGA 至 WUXGA (1,920 x 1,200)

视频信号

 • 支持当前的 HDTV/DTV 格式(720p、1035i、1080i、1080p)

像素时钟

 • 162 MHz ~ 162 MHz

因持续研发,规格和功能可能随时变更,恕不另行通知。

下载

图片

Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX
Christie LWU505 LCD WUXGA Projector | 103-030104-XX