科视Christie 科视Christie
科视Christie LX1500 3-LCD XGA 投影机 | 科视Christie 视觉解决方案
概述 规格 配件 资源 图片

*此产品已停售。查看科视Christie 现有的投影机产品系列。

科视Christie LX1500 LCD 投影机搭载先进的 4 灯 3LCD 光引擎,拥有超越其同类产品的超高亮度——15,000 ANSI 流明。LX1500 设计用于高性能应用领域,包括宗教场所、舞台活动、中型影厅等,它集原生 XGA 分辨率、2000:1 对比度与先进的 10 位图像处理于一体,带来近乎无瑕的画质呈现。

科视Christie LX1500 兼容 XGA 至 1080i 的数字和模拟信号格式,配有一系列光学输入模块,包括数字边缘融合/几何校正、SDO 和 HD-SDI 模块,用于进一步扩展信号兼容能力。可选配的镜头套件(本投影机仅包含机身)涉及 11 种镜头,它们的投射比从 0.8:1 到 9.0:1 不等,再结合水平和垂直镜头平移,可实现多种安装方式,让投影机能够契合几乎任何安装位置。舞台合作伙伴可以利用主流 LX100 和 LX120 机型的镜头,尽可能提高资产利用效率。

配件

 • 科视Christie CCM-LX-i 103-116109-XX 
 • NA 15 针 Sub-D 接口模块 38-804718-XX 
 • NA5BNC/S-视频模块 103-114107-XX 103-133108-02
 • 双 SDI/HD-SDI 接口模块 38-804790-XX 103-132107-02DVI
 • 输入模块 38-804715-XX NADVI/HD15
 • 输入模块 103-113106-XX 103-134109-02

特性

 • 15,000 ANSI 流明超高亮度
 • 高开/关对比度,可达 2,000:1
 • 真 XGA 原始分辨率 (1,024 x 768)
 • 可扩展,支持 VGA 至 UXGA 的分辨率
 • 可选配种类广泛的输入模块,包括 DVI、SDI、HD-SDI
 • 丰富的镜头套件
 • 支持镜头平移和数字梯形失真校正
 • 灯泡典型寿命为 2,000 小时
 • 可选配 ChristieNET™ 接口,供监视和控制之用

其坚实耐用的设计涉及长效的光学部件、创新的冷却系统以及新式空气过滤系统。科视Christie LX1500 维护量小,图像表现出色,这也意味着更高的可靠性和无忧的影像呈现。

规格

分辨率

 • 3 x 1.8" 液晶显示屏
 • 原生 XGA 1,024 x 768 分辨率

输入信号兼容性

 • - VGA 至 UXGA 信号
 • - 支持标准 HDTV 格式(仅通过数字接口传输 480i、480p、575i、575p、720p、1035i 和 1080i、1080p 信号)
 • - 10 位图像处理

扫描率

 • 水平:15-120 kHz
 • 垂直:50-120 Hz

像素时钟

 • 230 MHz

输入

 • - 输入 1:HD15 和 DVI-I
 • - 输入 2:RGBHV、Y、Pb、Y/C、S-视频
 • - 输入 3 和 4:开放式插槽
 • - DB9 RS-232 输入和输出
 • - USB
 • - 有线遥控器插孔

尺寸

 • 重量:36.5 kg
 • 尺寸(长x宽x高):31.9 x 22.8 x 9.9"

因持续研发,规格和功能可能随时变更,恕不另行通知。

下载

图片

Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX
Christie LX1500 3-LCD XGA Projector | 103-013100-XX